Hướng dẫn giới hạn băng thông wifi Aruba IAP

Giới hạn băng thông WiFi là một tính năng quan trọng để quản lý và điều chỉnh tốc độ truyền dữ liệu trên mạng WiFi. Nó cho phép người quản trị mạng hoặc chủ sở hữu mạng WiFi xác định mức độ sử dụng tài nguyên mạng cho từng thiết bị hoặc người dùng kết nối vào mạng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn giới hạn băng thông wifi Aruba IAP cho bạn một cách đơn giản và dễ thực hiện nhất. 

Hướng dẫn giới hạn băng thông wifi Aruba IAP
Hướng dẫn giới hạn băng thông wifi Aruba IAP

Giới hạn băng thông wifi Aruba IAP theo SSID

Để giới hạn băng thông theo SSID trên access point Aruba IAP-225, bạn có thể làm như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản trị của access point Aruba IAP-225.
 • Bước 2: Truy cập vào menu Configuration > Networks.
 • Bước 3: Chọn SSID mà bạn muốn giới hạn băng thông. Ví dụ, chọn SSID “Test” và nhấp vào nút “Edit”.
 • Bước 4: Tại tab “Basic”, chọn “Show advanced options” để hiển thị các tùy chọn nâng cao.
 • Bước 5. Cuộn xuống dưới mục “Bandwidth Limits” và nhập giá trị băng thông muốn giới hạn cho download và upload. Ví dụ, nhập 5000, nghĩa là bạn đang giới hạn tốc độ download và upload cho client kết nối vào SSID này là 5000 Kbps.
 • Bước 6. Nếu bạn muốn giới hạn băng thông tính theo từng người dùng, tích vào ô “Per user” bên cạnh. Khi đó, bạn sẽ giới hạn băng thông là 5000 Kbps cho mỗi người dùng, chứ không phải cho toàn bộ SSID.
 • Bước 7. Chuyển sang tab “Access”. Trong phần “Access rule”, chọn “Role base” để xem các quy tắc truy cập.
 • Bước 8. Tại đây, bạn có thể tạo các quy tắc giới hạn băng thông theo từng người dùng nếu cần thiết.
 • Bước 9: Nhấp vào nút “Finish” để lưu cấu hình.
 • Bước 10: Sau khi thực hiện các bước trên, băng thông của SSID “Test” sẽ được giới hạn theo cấu hình bạn đã thiết lập.
hướng dẫn giới hạn băng thông wifi Aruba IAP theo SSID
hướng dẫn giới hạn băng thông wifi Aruba IAP theo SSID

Giới hạn băng thông wifi Aruba IAP theo Client, User

Để giới hạn băng thông theo từng client hoặc user trên access point Aruba IAP-225, bạn có thể làm như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản trị của access point Aruba IAP-225.
 • Bước 2: Truy cập vào menu Configuration > Networks.
 • Bước 3: Chọn SSID mà bạn muốn giới hạn băng thông. Ví dụ, chọn SSID “Test” và nhấp vào nút “Edit”.
 • Bước 4: Tại tab “Access”, trong phần “Access rules”, chọn “Role-based” để xem các quy tắc truy cập.
 • Bước 5: Tạo một role mới bằng cách nhấp vào dấu “+” trong bảng “Roles”. Đặt tên role mới là “Limit1000K” (hoặc tên tùy chọn).
 • Bước 6: Sau đó, chọn role “Limit1000K” và nhấp vào dấu “+” trong bảng “Access rules” để tạo một quy tắc mới.
 • Bước 7: Trong mục “Rule type”, chọn “Bandwidth Contract” và nhập giá trị băng thông giới hạn (ví dụ: 1000 Kbps) vào hai ô bên cạnh.
 • Bước 8: Trong mục “Role Assignment Rules”, chọn dấu “+” để thêm một quy tắc mới.
 • Bước 9: Thiết lập các thuộc tính sau:
 • Bước 10: Attribute: Chọn “mac-address” (hoặc thuộc tính khác tùy chọn, ví dụ: IP address).
 • Bước 11: Operator: Chọn “equals” (hoặc toán tử phù hợp với thuộc tính đã chọn).
 • Bước 12: String: Nhập địa chỉ MAC của client (hoặc giá trị thuộc tính khác) vào ô String. Lưu ý xóa bỏ dấu “:” trong địa chỉ MAC.
 • Bước 13: Role: Chọn role “Limit1000K” mà bạn đã tạo ở bước trước.
 • Bước 14: Nhấp vào “OK” để lưu quy tắc.
 • Bước 15: Nhấp vào “Finish” để hoàn tất cấu hình.
Giới hạn băng thông wifi Aruba IAP theo Client, User
Giới hạn băng thông wifi Aruba IAP theo Client, User

Sau khi thực hiện các bước trên, client hoặc user có địa chỉ MAC (hoặc thuộc tính khác) khớp với quy tắc sẽ bị giới hạn băng thông theo cấu hình đã thiết lập trong role “Limit1000K”. Các client khác sẽ áp dụng cấu hình băng thông mặc định.

Dưới đây là hướng dẫn giới hạn băng thông wifi Aruba IAP mà Elvtech gửi đến bạn. Hy vọng với những thông tin này bạn có thể thực hiện giới hạn băng thông  wifi Aruba IAP. Nếu bạn cần hướng dẫn cấu hình thêm tính năng nào khác, hãy liên hệ ngay với chúng tôi thông qua: 

Hotline: 0935.081.586

Website: https://elvtech.net/

Chúc bạn thành công trong việc quản lý và tối ưu hóa mạng WiFi của mình!

Trả lời